Zelfwerkzaamheid

Van de leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan schoonmaak, onderhoud of evenementen.
Dit om de contributie laag te kunnen houden.

Aan het begin van het jaar betaal je een borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid. Leden die werkzaamheden hebben verricht, ontvangen aan het einde van het jaar (een deel van) deze borgsom terug: € 10 per gewerkt uur. Alleen in het eerste jaar van het lidmaatschap geldt een vrijstelling van zelfwerkzaamheid.

Wat kun je doen en wanneer?

Tijdens de twee onderhoudsweekeinden kun je helpen met schoonmaak en onderhoud. Er ligt een lijst waarop je kunt noteren welke uren je gewerkt hebt.

Buiten de onderhoudsweekeinden kun je de borgsom ook terugverdienen mits je dit doet met een van de commissieleden. Het commissielid meldt dan jouw werkzaamheden per mail aan de penningmeester met een cc aan jou.

Tijdens de cluburen van het zwemmen kun je af en toe de WC’s of douches schoonmaken. Er hangt een “corveerooster” waarop je kunt zien wat er moet gebeuren; daarop kun je ook je werk aftekenen. De zwemcommissie geeft de gegevens door aan de penningmeester.

Ik neem altijd deel aan de onderhoudsweekeinden, waarom staat er dan een toeslag zelfwerkzaamheid in mijn factuur voor de contributie 2021 ?

Elk lid betaalt in het begin van het jaar de borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid. Een lid dat in de loop van een kalenderjaar werkzaamheden verricht, ontvangt aan het einde van dat jaar (een deel van) deze borgsom terug.

e-mailadres van de penningmeester:

Renovatie noordgevel 11 mei 2019