Zelfwerkzaamheid

Van de leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan schoonmaak, onderhoud of evenementen.
Dit om de contributie laag te kunnen houden.

Aan het begin van het jaar betaal je een borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid. Leden die werkzaamheden hebben verricht, ontvangen aan het einde van het jaar (een deel van) deze borgsom terug: € 10 per gewerkt uur. Alleen in het eerste jaar van het lidmaatschap geldt een vrijstelling van zelfwerkzaamheid.

Wat kun je doen en wanneer?

Tijdens de twee onderhoudsweekeinden kun je werken aan schoonmaak en onderhoud. Er ligt dan een lijst waarop je kunt noteren welke uren je gewerkt hebt.

Rond de zwemtrainingen kun je af en toe de WC’s of douches schoonmaken. Er hangt een “corveerooster” waarop je kunt zien wat er moet gebeuren; daarop kun je ook je werk aftekenen. De zwemcommissie geeft de gegevens door aan de penningmeester.

Buiten de onderhoudsweekeinden kun je de borgsom ook terugverdienen mits je dit doet met een van de commissieleden. Het commissielid meldt dan jouw werkzaamheden per mail aan de penningmeester (onderwerp: zelfwerkzaamheid, naam van het lid) met een cc aan jou.

Ik neem altijd deel aan de onderhoudsweekeinden, waarom staat er dan een toeslag zelfwerkzaamheid in mijn factuur voor de contributie 2020 ?

De regeling is m.i.v. het verenigingsjaar 2020 gewijzigd; meer uitleg vind je op de pagina
Overgangsregeling zelfwerkzaamheid in 2020.

e-mailadres van de penningmeester:

Renovatie noordgevel 11 mei 2019