De metingen

Sinds begin augustus 2015 houdt ZoZ het verloop van de watertemperatuur in de Gaasperplas
bij.
Aan de zuidkant van de plas wordt op twee punten gemeten. Aan de steiger in de beschutte
ondiepe bocht bij het terrein van Gaasperplaswindsurfing hangt één thermometer. De andere is
aan een boei bevestigd die in vijf meter diep water ligt, 25m uit de oever. Op die plek is er meer
wind en golfslag en daardoor treedt meer menging op.
Het zijn maar korte thermometers en ze meten dus alleen aan het oppervlak. Pas als we te
water gaan weten we hoe koud het water daaronder is. Om de thermometer aan de boei af te
lezen moet er gezwommen worden. Alleen op de dagen dat er wordt gezwommen worden de
temperaturen afgelezen en genoteerd.

De grafiek

Inmiddels hebben we ruim 800 metingen waarmee je prachtig kunt weergeven hoe de
temperatuur verandert met het jaargetijde en varieert met het weer. Grafisch zijn ze
samengevat tot een gemiddelde per dag (de witte stippellijn) met 95% en 68%-
betrouwbaarheidsintervallen (denk aan de “pluim” bij de weersverwachting in het
Achtuurjournaal). De stipjes die buiten het 95%-interval liggen zijn niet minder betrouwbaar
maar uitzonderlijke waarden voor die periode in het jaar. De meetreeksen van dit jaar zijn met
een blauwe en een rode lijn weergegeven.

De watertemperatuur schommelde tot eind aprilrond het jaargemiddelde maar nam daarna niet
toe. Dat kwam door een periode met rustig weer en heldere nachten gevolgd door onstuimiger
weer en noordenwind. De gemeten waarden in mei en de eerste helft van juni waren daardoor
laag en de meeste zwemmers bleven daarom liever zwemmen in een pak. Het weekeinde met
de opendag van alle verenigingen aan de Gaasperplas, 22/23 juni, was aangenaam en de
watertemperatuur had inmiddels een normale waarde bereikt. Dat was des te prettiger en
praktischer voor de deelnemers aan de Midzomernachtzwem die een etmaal lang, ieder uur een
1km zwommen, een sportieve beleving van de kortste nacht.

Waarom begint de tijd-as niet gewoon met januari? Het openwaterzwemseizoen begint in april,
in de Gaasperplas! De 1km- en 3km-wedstrijden die ZoZ dan houdt zijn de eerste in het jaar die in open water worden georganiseerd.