Bij de Extra Algemene Ledenvergadering van 12 december 2019 hebben de leden ingestemd met een wijziging van de regeling zelfwerkzaamheid.  Ook werd de afkoopsom verhoogd van € 35 naar € 40. Het blijkt niet voor alle duidelijk hoe de afkoop (en de restitutie daarvan) nu geregeld is. Op deze pagina proberen we het uit te leggen.

Principe zelfwerkzaamheid

De contributie is opgebouwd uit kosten voor lidmaatschap, huur en afkoop van zelfwerkzaamheid. De afkoop zelfwerkzaamheid is dus een jaarlijkse borgsom. Alleen in het eerste jaar van het lidmaatschap geldt een vrijstelling van zelfwerkzaamheid. Tijdens de twee onderhoudsweekeinden, één in het voorjaar, één in het najaar, worden de leden in de gelegenheid gesteld de toeslag terug te verdienen.

Oude regeling

Leden die in een bepaald jaar werkzaamheden hebben verricht, worden in het jaar daaropvolgend vrijgesteld van de toeslag zelfwerkzaamheid.

Nieuwe regeling

Aan het begin van het jaar brengt de de penningmeester alle (niet nieuwe) leden de afkoop van zelfwerkzaamheid in rekening.
Leden die werkzaamheden hebben verricht, ontvangen aan het einde van datzelfde jaar een deel of het geheel van deze borgsom terug: € 10 per gewerkt uur.

Overgangsregeling geldt in 2020

Aan het begin van het jaar heeft de de penningmeester alle leden de afkoop van zelfwerkzaamheid in rekening gebracht, ook aan de leden die in 2019 zelfwerkzaamheid hebben verricht.
Leden die werkzaamheden hebben verricht in 2019 en/of in 2020 ontvangen aan het einde van 2020 een deel of het geheel van deze borgsom terug: € 10 per gewerkt uur.