Algemeen

De vereniging Gaasperplas Windsurfing is bij notariële akte opgericht op 12-1-1988. Zij is ontstaan uit de afdeling Gaasperplas van Amsterdam Windsurfing. De vereniging kent statuten en reglementen.

Activiteiten

Aan de Gaasperplas wordt, door de huidige ledengroep, sinds 1979 gesurft, sinds 2013 geSUPt en sinds 2015 gezwommen. De vereniging heeft een recreatief karakter. Naast de sportbeoefening speelt de gezelligheid een belangrijke rol. Jaarlijks worden er een aantal evenementen georganiseerd. Goed opgeleide trainers geven surflessen voor beginners en voor gevorderden.

Waar

De accommodatie is gelegen aan de zuidoever van de Gaasperplas, Driemondweg 25,
Tegenover het Gaasperpark en midden in het stadsdeel Zuidoost.
De Driemondweg is een zijweg van de Provinciale weg halverwege richting Driemond.

Lidmaatschap

Iedereen vanaf 12 jaar kan lid worden.
De vereniging kent 3 categorieën leden:

  • seniorleden
  • juniorleden (12 t/m 18 jaar)
  • gezinsleden

Introducés van leden die regelmatig (meer dan tweemaal per seizoen) van de accommodatie gebruik maken, worden geacht het lidmaatschap aan te vragen.

Lid worden

Na het invullen van het inschrijfformulier ontvangt u een automatische bevestiging per mail, een een bericht met informatie van het bestuur en een factuur van de penningmeester.
Meer op de pagina Lid worden.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per mail (aan het e-mailadres van de vereniging). De opzegging dient uiterlijk vier weken voor het einde van het jaar te gebeuren en is geldig nadat het lid een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Accommodatie

Sinds begin 1991 is de vereniging in het bezit van een clubgebouw, voorzien van kleedkamers met toiletten en warme douches, een keuken met bar en een gemeenschappelijke ruimte.

Plankberging

Voor leden van de vereniging bestaat de mogelijkheid tot het bergen van de surfplank op het terrein van de vereniging. De planken worden in speciaal daarvoor ingerichte containers opgeborgen. Ieder lid kan te allen tijde het terrein betreden om zelf zijn of haar plank uit de berging te halen.

Zelfwerkzaamheid

Van de leden wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan de vereniging. Het gaat hierbij om schoonmaak, onderhoud of taken in de organisatie. Deze zogenaamde “zelfwerkzaamheid” wordt dan ook van elk lid verwacht.
Aan het begin van het jaar brengt de de penningmeester contributie in rekening. De contributie is opgebouwd uit kosten voor lidmaatschap, huur, en afkoop van zelfwerkzaamheid. De afkoop zelfwerkzaamheid is dus een jaarlijkse borgsom. Tijdens de twee onderhoudsweekeinden, één in het voorjaar, één in het najaar, worden de leden in de gelegenheid gesteld de toeslag terug te verdienen. Leden ontvangen aan het einde van het jaar een deel of het geheel van deze borgsom terug: € 10 per gewerkt uur. Alleen in het eerste jaar van het lidmaatschap geldt een vrijstelling van zelfwerkzaamheid.
Worden de werkzaamheden op andere tijden verricht, dan wordt dat voor het betreffende lid door een van de commissieleden gemeld aan penningmeester@gaasperplaswindsurfing.nl (onderwerp: zelfwerkzaamheid, naam van het lid dat de werkzaamheden heeft verricht).

Alles op een rijtje

Gaasperplas Windsurfing
Locatie : Driemondweg 25, 1108AJ Amsterdam
Postadres : Jelle Posthumapad 79, 1106 ZP Amsterdam.
IBAN : NL43INGB0004793471
Website : gaasperplaswindsurfing.nl
Email :
Kamer van Koophandel nummer: 40536088

Tot slot

Gaasperplas Windsurfing is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Verzeker uw eigendommen en ga na of uw WA-verzekering ook voor plankzeilen en/of openwaterzwemmen geldt.