Het gebouw is geopend tijdens cluburen. Welke uren dat zijn kun je zien in onderstaand rooster.

In het rooster is vermeld wie van de leden de dienst heeft. Dit lid zorgt voor het openstellen en na afloop schoonmaken van het gebouw. Het rooster is nu onder voorbehoud; wanneer wij niemand kunnen vinden die de dienst wil doen, is het gebouw gesloten. Het is dus nodig dat meer leden zich beschikbaar stellen voor de diensten. Je kunt je hiervoor aanmelden bij het bestuur.

Blauw
Op zaterdag- en zondagmiddag is de kantine bemand; je kunt dan een zakje chips of een drankje kopen en ook  een SUP- of surfboard huren.

Wit
Tijdens de cluburen op andere tijden is de kantine niet bemand. Wel zorgt het dienstdoende lid dat je een kop thee of koffie kunt nemen en afrekenen met je bankapp.