Onderhoudsdag 15 en/of 16 oktober

Het seizoen loopt helaas weer ten einde, en dus moeten wij weer zorgen dat ons clubgebouw en het terrein de winterslaap aankunnen.

Daarom nodigen wij jullie uit om ons een handje te helpen op zaterdag 15 oktober en/of zondag 16 oktober 2016.

Er zijn diverse werkzaamheden te verrichten zoals b.v.: onderhoud aan het clubgebouw, snoeien, schilderen, schoonmaken.

Er is dus genoeg te doen, en we zouden het fijn vinden als je komt helpen….ook al is het maar voor een paar uurtjes!
Natuurlijk wordt er voor de lunch gezorgd.

* Tevens een mooie gelegenheid om een deel van je betaalde zelfwerkzaamheid terug te verdienen.

Tot zaterdag 15 oktober en/of 16 zondag 16 oktober 2016, vanaf 11:00 uur ben je van harte welkom !

Geplaatst in Evenementen | Reacties uitgeschakeld voor Onderhoudsdag 15 en/of 16 oktober

Donderdag 6 oktober: Algemene Ledenvergadering

Datum   :     Donderdag 6 oktober 2016.
Tijd        :     20.00 uur
Plaats    :     In het clubgebouw.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering  Nr. 51.

 1. Opening.
 2. Ingekomen post.
 3. Mededelingen van het bestuur.
 4. Goedkeuring Notulen ALV 50.
 5. Financieel verslag 2015.
 6. Verkiezing nieuwe kascommissie.
 7. Toelichting op de begroting 2017.
 8. Goedkeuring begroting 2017.
 9. Kandidaatstelling en verkiezing van nieuwe penningmeester.
 10. Kandidaatstelling en verkiezing voor overige bestuursfuncties.
 11. Royementsvoorstel wanbetalers.
 12. Rondvraag.

Ad 10- Beschikbare functies voor het bestuur zijn:        Voorzitter en secretaris .
Voor deze functies stellen de huidige bestuursleden zich niet meer beschikbaar.

Geplaatst in Evenementen | Reacties uitgeschakeld voor Donderdag 6 oktober: Algemene Ledenvergadering