uitnodiging onderhoudsdag 31 oktober 2015

Leden van Gaasperplaswindsurfing,

Het seizoen loopt helaas weer ten einde, en dus moeten wij weer zorgen dat ons clubgebouw en het terrein de winterslaap aankunnen.

Daarom nodigen wij jullie uit om ons een handje te helpen op zaterdag 31 oktober 2015 .
Er zijn diverse werkzaamheden te verrichten zoals b.v. onderhoud aan het clubgebouw, snoeien, schilderen, schoonmaken.

Er is dus genoeg te doen, en we zouden het fijn vinden als je komt helpen….ook al is het maar voor een paar uurtjes!

* Tevens een mooie gelegenheid om een deel van je betaalde zelfwerkzaamheid terug te verdienen.

Natuurlijk wordt er voor de lunch gezorgd.
Tot zaterdag 31 oktober 2015, vanaf 10:00 uur tot 16:00 ben je van harte welkom !

Gepost in Evenementen, Nieuws | Plaats een reactie

8 oktober: Algemene Ledenvergadering

Gaasperplas Windsurfing roept haar leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Er zijn diverse vacatures voor een bestuursfunctie.
Indien je belangstelling hebt kunt je bij de huidige bestuursleden informeren naar de mogelijkheden.

Datum   :     Donderdag 8 oktober 2015.
Tijd        :     20.00 uur.
Plaats    :     In het clubgebouw.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering  Nr. 50.

 1. Opening.
 2. Ingekomen post.
 3. Mededelingen van het bestuur.
 4. Goedkeuring Notulen ALV 49.
 5. Financieel verslag 2014.
 6. Verkiezing nieuwe kascommissie.
 7. Toelichting op de begroting 2016.
 8. Goedkeuring begroting 2016.
 9. Kandidaatstelling en verkiezing voor bestuursfuncties.
 10. Royementsvoorstel wanbetalers.
 11. Rondvraag.

Ad 9 Beschikbare functies voor het bestuur zijn: Voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor deze functies stellen de huidige bestuursleden zich niet meer beschikbaar.

Gepost in Evenementen, Nieuws | Plaats een reactie