8 oktober: Algemene Ledenvergadering

Gaasperplas Windsurfing roept haar leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Er zijn diverse vacatures voor een bestuursfunctie.
Indien je belangstelling hebt kunt je bij de huidige bestuursleden informeren naar de mogelijkheden.

Datum   :     Donderdag 8 oktober 2015.
Tijd        :     20.00 uur.
Plaats    :     In het clubgebouw.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering  Nr. 50.

 1. Opening.
 2. Ingekomen post.
 3. Mededelingen van het bestuur.
 4. Goedkeuring Notulen ALV 49.
 5. Financieel verslag 2014.
 6. Verkiezing nieuwe kascommissie.
 7. Toelichting op de begroting 2016.
 8. Goedkeuring begroting 2016.
 9. Kandidaatstelling en verkiezing voor bestuursfuncties.
 10. Royementsvoorstel wanbetalers.
 11. Rondvraag.

Ad 9 Beschikbare functies voor het bestuur zijn: Voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor deze functies stellen de huidige bestuursleden zich niet meer beschikbaar.

Gepost in Evenementen, Nieuws | Plaats een reactie

Suppen op de Gaasperplas

Gepost in Beginnerslessen | Getagged , , , | Plaats een reactie